طاهر کمالی

5 حمایتگر

سلام 👋 من اینجا یه صفحه ساختم، از الان میتونید من رو چای مهمون کنید!

آخرین حمایت ها

شخصی
20 فنجون چای خرید

شخصی
20 فنجون چای خرید

رضا
5 فنجون چای خرید

مردِ اخلاق های وی

شخصی
5 فنجون چای خرید

شخصی
1 فنجون چای خرید

پایدار باشید

طاهر کمالی رو چای مهمون کن

قیمت هر فنجان
10,000 تومان

بدون نیاز به ثبت نام